Domotica

Wat is domotica

Onder domotica verstaat men het automatiseren van bepaalde processen om de woon- en levenskwaliteit te verbeteren. Dit doet men door alle elektronica, technische voorzieningen en netwerken in en om een woning te verbinden. Men maakt hiervoor gebruik van sensoren en andere hoogtechnologische snufjes om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het woord ‘domotica’ verwijst naar ‘domus’ (Latijn voor ‘huis’). Het achtervoegsel ‘-tica’ duidt dan weer op een toegepaste wetenschap. Bij domotica worden de mogelijkheden van industriële bedrijfsautomatisering dus toegepast op een woning. Men spreekt daarom ook wel eens van huisautomatisering of smart homes.

Toepassingen van domotica

Het gebruik van domotica ontstond oorspronkelijk vanuit het idee om hulpbehoevende personen meer autonomie te schenken. Via enkele hulpmiddelen konden mensen met een functiebeperking bepaalde huishoudelijke taken toch zelfstandig uitvoeren. Daarna groeide ook de interesse op de gewone huizenmarkt, dankzij de vooruitgang van de technologie. Vooral op vlak van verwarming, verlichting en telecommunicatie valt er tegenwoordig heel wat te automatiseren. En de eindeloze mogelijkheden ervan kan je terugvinden over het hele huis. Enkele voorbeelden:

  • Keuken: je kan je koffiezetapparaat voorprogrammeren zodat de geur van koffie je al tegemoetkomt wanneer je opstaat.
  • Badkamer: waterkranen die beginnen te lopen wanneer de handen in de buurt komen, zijn hygiënischer en gaan waterverspilling tegen.
  • Ramen en zonnewering: via temperatuursensors kan het openen en sluiten ervan automatisch geregeld worden.
  • Verlichting: je kan het licht in de hal vanzelf laten aanspringen wanneer iemand aanbelt.
  • Telecommunicatie en informatie: door je domoticasysteem aan het internet te koppelen, kan je vanop afstand inloggen in je huis.

Voordelen van domotica

Domotica is er op gericht je het leven gemakkelijker te maken. Maar de voordelen ervan strekken verder dan een gevoel van luxe.

  • Het geeft je comfort. Zo kan je de garagepoort openen met je gsm net voor je toekomt. Ook is het mogelijk om enkele uurtjes op voorhand je buitenverblijf beginnen voor te verwarmen.
  • Het werkt energiezuinig. Slimme zonnewering spaart je bijvoorbeeld het gebruik van airco uit. En sensoren die aanwezigheid detecteren, kunnen de verwarming en verlichting uitschakelen wanneer er niemand thuis is.
  • Het geeft je de kans om op je oude dag langer in je huis te blijven wonen. Risico’s worden ingeperkt door bijvoorbeeld het fornuis automatisch uit te schakelen na een bepaalde tijd.

Het creëert veiligheid. Zo kunnen ramen bij CO-alarm automatisch worden geopend. Een aanwezigheidssimulatie die automatisch o.a. de verlichting aan- en uitschakelt is dan weer efficiënt om inbrekers af te schrikken.