Toegangscontrole

Wat is toegangscontrole?

Met toegangscontrole bedoelt men het proces om iemand al dan niet toegang te verlenen tot een bepaalde faciliteit. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ruimte, de mate van bescherming en wie er toegang heeft.

Vroeger werden meestal bodyguards of lijfwachten ingezet om de toegang te bewaken. Die konden na een controle beslissen of iemand bevoegd was om de afgeschermde ruimte te betreden of niet. Tegenwoordig maakt men veeleer gebruik van geautomatiseerde processen, zoals elektronische poortjes die openen na identificatie. Daarbij worden de gegevens digitaal opgeslagen om de mate van beveiliging nog te verhogen. Zo kan men erg gedetailleerd nagaan wie waar en wanneer aanwezig was.

Vaak wordt het systeem van toegangscontrole ook ingezet om de veiligheid van de personen zelf te garanderen. Aan veel gebouwen of sites vindt tegenwoordig een controle van de identiteitskaart plaats. Zo weet men exact wie er binnen zit, wat bij een noodsituatie de evacuatie vergemakkelijkt.

Componenten van toegangscontrole

Wat wordt beveiligd? Een toegangscontrolesysteem wordt doorgaans verdeeld in verschillende zones. Daarbij zit de zwaarst beveiligde ruimte in het centrum en zijn er controles aan elke zone. Zo is een winkelruimte bijvoorbeeld na de openingsuren gesloten voor het grote publiek. In het afgesloten kantoor van de winkelmanager vind je de kluis.

Hoe scherp is de bewaking? In welke mate is de ruimte beveiligd en hoe streng moet een overtreding worden aangepakt? Dat hangt natuurlijk in grote mate af van hoe belangrijk de bewaakte zone is. De toegang kan verhinderd worden via poorten, draaihekken, slagbomen, deuren, liften… Alleen wie geautoriseerd is, mag binnen. Wie toch ongeautoriseerd binnenraakt, mag een sanctie verwachten afhankelijk van de ernst van overtreding.

Wie is bevoegd? Wie een ruimte mag betreden, wordt duidelijk gemaakt via identificatie. De toegang kan bijvoorbeeld verschaft worden via onmiddellijke betaling of na het voorleggen van een betalingsbewijs of toegangsticket. Daarnaast wordt vaak een badge, sleutel, code of wachtwoord verleend aan de personen die binnen mogen. Of de autorisatie kan verlopen via een biometrische toegangscontrole. Bij een biometrische controle wordt toegang verschaft aan de hand van bepaalde unieke lichaamskenmerken. Voorbeelden hiervan zijn het lezen van een vingerafdruk, stemherkenning of een irisscan.

Toegangscontrole op het internet

Niet alleen in fysieke ruimtes, maar ook op het internet wordt gebruik gemaakt van toegangscontrole. Ook daar werkt men a.d.h.v. verschillende zones van controle. Zo worden bedrijfsgegevens beschermd via o.a. bedrijfsservers, IP-adressen, poorten en firewalls. De identificatie gebeurt hier meestal via gebruikersnamen en wachtwoorden, of met codes zoals voor banktransacties.