Vertaalbureaus

Professionele Vertalingen

Je hebt het misschien ook al wel eens meegemaakt op het werk. Een document moet vanuit een andere taal worden omgezet naar het Nederlands. Nog al te vaak wordt dat jammer genoeg gezien als een onbelangrijke bijkomstigheid. Resultaat: men roept de hulp in van Google Translate. Maar wat als dat document ook voor anderen bedoeld is? Niets zo slordig als taalfouten en niets zo enerverend als slecht leesbare teksten. Nochtans is dat exact het resultaat wanneer online vertaaltools worden ingezet om teksten te vertalen.

Voordelen van een vertaalbureau

Een vertaling overlaten aan een medewerker die daar eigenlijk niet voor is opgeleid, is weinig doeltreffend. Voor het vertalen van bedrijfscontent richt je je dus best tot een professioneel vertaalbureau. En wel om de volgende redenen:

  • Een vertaling is tijdsintensief. De tijd die je werknemer besteedt aan het vertalen van een tekst, zou hij elders kunnen inzetten. Bovendien zijn professionele vertalers gewend om zelfs grote volumes op korte tijd te verwerken.
  • Bij een vertaalbureau wordt de kwaliteit en professionaliteit gegarandeerd. Je mag je verwachten aan een foutloze vertaling binnen de afgesproken deadline.
  • Vertalers maken gebruik van gespecialiseerde software en vertaaltools. Dankzij deze ‘slimme’ technologie worden automatisch de meest geschikte termen voor hun context gegenereerd.
  • Vaak worden de teksten nog eens gecontroleerd door een interne revisor. Twee professionals voor de prijs van één dus.
  • Bovendien kan je in een vertaalbureau ineens terecht voor een verscheidenheid aan talen. Meestal is er een heel arsenaal aan vertalers aanwezig die allen naar hun eigen moedertaal kunnen vertalen.
  • Ook beschikken ze over vertalers die gespecialiseerd zijn in specifieke branches. Zo kan de juiste specialist aan jouw project worden toegewezen.

Verschillende soorten vertalingen

Iedere sector gaat natuurlijk gepaard met een eigen professioneel jargon en vakterminologie. Zo brengen juridische, wetenschappelijke, technische of literaire vertalingen elk heel wat specifieke vereisten met zich mee. Je gaat daarom best in zee met een professional die gespecialiseerd is in het vakgebied waar jij nood aan hebt. Want vertalen gaat vaak ook gepaard met een juiste interpretatie van een brontekst. Een gespecialiseerde vertaler kan letten op de details die in elke sector van cruciaal belang zijn.

Beëdigde vertalingen en legalisatie

Bij juridische vertalingen spreekt men ook wel eens van beëdigde vertalingen. Dat houdt in dat de vertaler in kwestie een eed heeft afgelegd voor de rechtbank en dus wettelijk gerechtigd is om officiële documenten te vertalen.  Soms is ook nog een legalisatie vereist. Dat maakt een beëdigde vertaling rechtsgeldig in het land waarvoor deze bestemd is. Vertaalbureaus zijn zich bewust van alle vereisten die juridische vertalingen met zich meebrengen. Zij leveren de geschikte specialist om jou verder te helpen.