Industriële automatisering

Wat bedoelt men met industriële automatisering?

Automatisering is het proces waarbij menselijke arbeidskrachten ondersteund of vervangen worden door machines of computers. Bij industriële automatisering gaat men op zoek naar een efficiënter verloop van productieprocessen en -systemen. Installaties, apparaten of procedures kunnen zo grotendeels autonoom verlopen.

Meestal kiezen bedrijven voor automatisering omwille van economische motieven. Door automatisering zijn er minder fysieke werknemers nodig. En personeel neemt natuurlijk een heel grote hap uit het bedrijfsbudget. Daarnaast krijg je vaak efficiëntere processen, die ook op hun beurt kostenbesparend werken.

Hoe werkt industriële automatisatie?

Dankzij industriële automatisering kunnen bepaalde functies autonoom verlopen zonder operator. Toch is er vaak een bedieningspaneel of operatorinterface aan gekoppeld, waardoor interactie mogelijk is. Zo kunnen automatische processen toch worden gecontroleerd en bijgestuurd onder menselijke invloed.

Bij industriële automatisatie of procesautomatisering, wordt o.a. gebruik gemaakt van:

  • Programmable Logic Controllers (PLC’s)
  • Process Control Systems (PCS)
  • Distributed Control Systems (DCS)
  • Supervisory Control And Data Acquisition of SCADA-pakketten. Een SCADA-systeem verzamelt meetgegevens en maakt uitwisseling, rapportering en alarmering ervan mogelijk. Daarnaast maakt hij de gegevens zichtbaar voor de menselijke operator die ook kan ingrijpen om het systeem te beïnvloeden. Dit gebeurt meestal via een Human-Machine Interface (HMI), waarop de operator de machine of onderdelen ervan kan aan- of uitschakelen of bijsturen.

Voorbeelden van industriële automatisering zijn lopende banden of deuren die automatisch openen voor chauffeurs. En tegenwoordig worden zelfs robots ingezet om goederen op paletten te stapelen.

Voordelen van industriële automatisering

Dankzij industriële automatisering kan je heel wat productieprocessen of transportsystemen efficiënter doen verlopen. De productie verloopt sneller, er gebeuren minder fouten en er moet minder personeel worden ingezet. Door zo’n optimalisatie wordt er dus ook bespaard op de kosten.

Wel wordt je bedrijf erg afhankelijk van een bepaald systeem. Wanneer er iets mee gebeurt, kan dat grote gevolgen hebben voor je productie of distributie. Ook qua veiligheid moeten er een aantal voorzorgen getroffen worden. Aangezien automatisering gestuurd wordt door informatica, is het noodzakelijk om ze te scheiden van andere informatiesystemen. Je let dus maar beter op voor verouderde besturingssystemen en onvoorzichtig paswoordgebruik. En je investeert best in een goede back-up en cybersecurity.